Мицов: Ако не е Македонија, бугарите не би имале никаква Историја

172

Македонецот прифати да живее како пиреј, вели Мицов, дури и се гордее дека е пиреј и дека успева да преживее. Но што е улогата на пирејот, прашува Мицов? Да служи за исхрана на други. За жал ни прифаќаме да сме храна за другите а не фактор кој ќе се бори за својата иднина. И постојано чекаме некој да дојде да ни ги реши проблемите.

Бугарите не можат да прежалат дека коските на Гоце Делчев се во Скопје, смета Мицов. Самите Бугари кажуваат дека Македонија е најдобриот дел на нивната историја. Што останува од историјата на Бугарија ако ја одземеме Македонија, прашува Мицов? Ништо! Затоа на бугарското радио по цел ден се вртат македонски песни.