Вмовци бараат Панчо Минов и пратеникот на Љубчо да преминат во ВМРО ДПМНЕ?

566

ЈАВНО ГО ПОВИКУВАМ ЉУБЧО ГЕОРГИАВСКИ СО СВОЈОТ ПРАТЕНИК ЉУБЧО БАЛКОВСКИ СТАПИ ВО КОАЛИЦИЈА СО ВМРО ДПМНЕ