Колку оди пазарната цена на Гоце Делчев?

32

Социјалдемократи, Гоце Делчев колку оди пазарна цена?
Или на сезонски попуст го давате?
Важно ве бие убав глас дека лесно договарате цена.
Другото е уште полесно.