СПОДЕЛЕТЕ! ВО ЦЕНТАРОТ НА ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА РАЗВИОРЕНИ МАКЕДОНСКИТЕ ЗНАМИЊА

172

Македонски байраци со шеснайсе кракото сонце се виорат на дуварите на Черквата в село Оштава , обштина Кресна , Пиринска Македония
May be an image of outdoors

Katerina Murdzova, Goce Angelov and 411 others
56 Comments
27 Shares