Според оценки на релевантни светски институции, Македонија е една меѓу државите на Западниот Балкан со хибриден режим, со дефектна демократија, со најголема корупција и со политички лидери кои крадат од своите граѓани.

165

Според оценки на релевантни светски институции, Македонија е една меѓу државите на Западниот Балкан со хибриден режим, со дефектна демократија, со најголема корупција и со политички лидери кои крадат од своите граѓани.
Многу од тие што државата ја доведоа до оваа состојба и сега се на власт.