ВО МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ЌЕ СЕ УЧИ ДЕКА бУГАРИТЕ НЕ ОСЛОБОДИЛЕ ОД ПАРТИЗАНИТЕ

659

Следно што е? Дека партизаните не окупирале, а Бугарите не ослободиле?