Додека Пимен се вози со луксузни коли, погледнте ерменските свештеници на што се се спремни за татковината

206

Разлијата помеѓу Ерменските и нашите свештеници.

9
1 Comment
Like

Comment
Share